מעוניין בייעוץ מקצועי
נושא קידוחים?

תהליך בניית בור חלחול

חשוב לדאוג לפתרון שיאפשר תיעול של מי הגשמים אל מאגר מי התהום, בשביל למנוע הצפות ופגיעה במבנים, פרטיים וציבוריים-עירוניים גם יחד.

וככה עושים את זה בדרך הנכונה.
    

תכנון נכון ומקצועי של בור החלחול

על מנת לתכנן נכונה ולקבוע את המיקום, הקוטר, העומק וכמות בורות החלחול הנחוצים במגרש או בסביבתו של מבנה,
יש צורך בתכנון מקצועי על ידי הידרולוג/מהנדס מוסמך.

בנוסף, מומלץ להתייעץ גם עם יועץ פיתוח, על מנת לתכנן נכונה מבחינת תוואי השטח והגינה את מיקומו האופטימלי של בור החלחול.

זכרו – תכנון לקוי או בלתי מקצועי של בורות חלחול עלול לגרום לסכנת הצפות ולפגיעות בצנרת ובתשתיות המבנה, ולכן חובה להקפיד על עבודה מסודרת ומקצועית כבר בשלבים המקדימים לקידוח ולהתקנה.

קביעת מידותיו של בור החלחול

את קוטרו ומידותיו המדויקים של כל בור חלחול יש לקבוע לפי כושר קליטת המים הצפוי.

ראוי לציין שגם את מיקומו של בור החלחול יש לקבוע על פי שיקולים מקצועיים, כאשר חשוב להקפיד על קרבה מספקת למבנה למניעת הצפה – ועל מרחק מספק (שאינו פחות משלושה מטרים), אשר ימנע פגיעה ביסודות המבנה.

ביצוע בדיקות קרקע לפני הקידוח

כחלק מתהליך התכנון להתקנת בור חלחול יעיל ותקני, חובה לבצע בדיקות קרקע בליווי מקצועי של יועץ קרקע מוסמך, המקדימות לשלב הקידוח בפועל ולוודא שקיימת שכבה חולית.

שלבי הקידוח וההתקנה

קידוח בור החלחול יתבצע תוך שימוש במקדח כלונסאות מקצועי, יש לקדוח עד להגעה לשכבה חולית מחלחלת, ובהתאם לעומק ולמידות שנקבעו בשלבי התכנון המקדים.

מילוי וכיסוי בור החלחול

לאחר החדרת הצינור יותקנו מוטות אבטחה בצורת סולמית (#) בחלקו העליון של הבור, על מנת למנוע נפילה של גוף זר ולצרכים בטיחותיים.
בנוסף, יותקן מכסה רשת שמהווה מנגנון בטיחותי נוסף, על מנת למנוע סחף של פסולת לתוך הבור, ומאפשר ניקוז מים באופן חופשי לתוך הצינור.

במבנים תת קרקעיים כמו מרתפים, חניונים ומקלטים, יבוצעו קידוחים ויותקן צינור שרשורי בהיקפה של תחתית המבנה,
במטרה לנתב את מי הגשמים לבור החלחול הסמוך.

לסיכום

קידוח והתקנת בורות חלחול תקינים ובטיחותיים, שמונעים הצפות, נזקי שיטפונות ומפגעים תברואתיים – חובה לבצע על בסיס תכנון ובדיקות מקצועיים ויסודיים.