מעוניין בייעוץ מקצועי
נושא קידוחים?

קידוח בורות ניקוז

אנו מתמחים בחפירת בורות ספיגה לניקוז מי גשמים ברמה הגבוהה ביותר. הקידוח נעשה כמה סנטימטרים בודדים מתחת למפלס הרחוב או הגינה. כך המים, היורדים למקום נמוך על פי חוקי הטבע, מתנקזים לנקודה הנמוכה הזו באופן טבעי. כיום ישנם סוגים רבים של בורות חלחול המיועדים להזרמת מי הגשמים וכל שנותר הוא לבחור את הנכון והמתאים.
    

לורם איפסום דולור סיט אמט, קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה.