מעוניין בייעוץ מקצועי
נושא קידוחים?

מדוע כדאי להתקין בורות חילחול?

בורות חלחול מסייעים לשמור על מערכות איטום אלו ומגבירים את יעילותן. כאשר יש בכך צורך, קודחים את בור הניקוז בתחתיתו של מבנה תת קרקעי.
    

בורות חלחול מסייעים לשמור על מערכות איטום אלו ומגבירים את יעילותן. כאשר יש בכך צורך, קודחים את בור הניקוז בתחתיתו של מבנה תת קרקעי. שימור מי גשמים – קיים צורך הולך וגובר לשמור על מאגר מי התהום של המדינה. צורך זה מחריף ככל שצפיפות המבנים עולה וככל שחלקים נרחבים יותר של הקרקע נתפסים על ידי מבנים וכבישים מעשה ידי אדם.

תפקידיו של בור החלחול
חשוב להבהיר שבור חילחול ובור ספיגה הינם שני דברים שונים.
בעוד שבור הספיגה מטפל במי שופכין במקומות בהם אין תשתיות ביוב אחרות, בור הניקוז מטפל בניקוז מי גשם.

לבור ניקוז מספר תפקידים עיקריים:

הרחקת מי גשמים מסביבת המבנה ומיסודותיו – הימצאותם של מים בסביבת המבנה עלולה להוות מפגע בטיחותי, ולפגוע ביסודות הבית. בורות חלחול מונעים הצטברות מי נגר בסביבת הבית ובכך מונעים פגיעה ביסודותיו.

הקטנת לחצים הידראוליים על מבנים תת קרקעיים – אם קיימים במבנה חלקים הבנויים מתחת לפני הקרקע, כמו מרתף או מקלט, הצטברות של מי גשם בקרקע עשויה לייצר לחצים הידראוליים שיצרו עומס גדול מדי על קירותיהם. בורות חלחול מונעים סכנה זו.

הפחתת חדירת מי גשמים למבנה – בורות חלחול מנקזים את מי הנגר לעומק האדמה בנקודות הנקבעות מראש כדי למנוע סכנת חלחול מים ורטיבות אל המבנה.

מניעת הצפות – מניעת הצפת חצרות במקרים בהם הקרקע אינה מצליחה לספוג את מי הגשם. בשנים האחרונות אנו עדים לריבוי מקרי הצפות כתוצאה מכמויות גשמים גדולות הניתכות בזמן קצר, בורות ניקוז מסייעים למניעת הצפה במקרים כאלו במיוחד, אך גם בחורפים רגועים יחסית. יתירה מכך, ככל שאנו בונים יותר מבנים על שטחי אדמה, יכולת הניקוז הטבעי של הקרקע פוחתת, כיוון שחלקים גדולים ממנה מכוסים בבטון, אספלט ודומיהם. לכן, הצורך בבורות חלחול הולך וגובר.

הגנה על מערכות איטום תת קרקעיות – במבנים בהם יש חלקים תת קרקעיים, נדרש איטום מיוחד עבור החלקים הממוקמים מתחת לפני הקרקע. בורות חלחול מסייעים לשמור על מערכות איטום אלו ומגבירים את יעילותן. כאשר יש בכך צורך, קודחים את בור הניקוז בתחתיתו של מבנה תת קרקעי.

שימור מי גשמים – קיים צורך הולך וגובר לשמור על מאגר מי התהום של המדינה. צורך זה מחריף ככל שצפיפות המבנים עולה וככל שחלקים נרחבים יותר של הקרקע נתפסים על ידי מבנים וכבישים מעשה ידי אדם. בורות חלחול מסייעים לנתב את מי הגשמים אל מאגרי מי התהום.

הקלה על מערכת ניקוז מוניציפאלית – ככל שאוכלוסיית המדינה גדלה, מערכות הניקוז המוניציפאליות נדרשות להתמודד עם עומס גדול יותר. בורות חלחול מסייעים להקלת העומס.