מעוניין בייעוץ מקצועי
נושא קידוחים?

קידוח בורות ספיגה

משמש לאיסוף ואחסון של שפכים, פסולת ביתית נוזלית, כולל הפרשות אדם, כדי לאפשר חלחול הנוזלים לקרקע, כחלק ממערכת ביוב ביתית שאינה תלויה בתשתיות עירוניות. בור ספיגה הינו בצורת גליל הנחפר עמוק אל האדמה, בקוטור של כמטר ובעומק של 2–3 מטרים ובתוכו נכנס צינור פלג.