מעוניין בייעוץ מקצועי
נושא קידוחים?

קידוח בורות חלחול

אמצעי חשוב להעברת מי הגשמים מפני הקרקע למאגרי מי התהום, כדי להעשירם ולהגן על הסביבה של כולנו ובו זמנית למנוע נזקי הצפות. בחברתנו מתקינים בורות חלחול סטנדרטיים ומיוחדים. אנו מציעים מבחר איכותי של צנרות ומערכות ניקוז, לתיעול מלא של מי גשם ישירות למי התהום.